Důležitá data

Důležitá data života K. Klostermanna

13.2.1848 narodil se v Haagu v Horním Rakousku

1849 celá rodina přestěhovala do Sušice, kde se otec stal lékařem

1854 otec se stal lékařem knížete Gustava Lamberga v Žichovicích

1860-1862 otec se stal lékařem knížete Windisch-Graetze ve Štěkni

1863 otec se stal nakonec městským lékařem v Kašperských Horách

12.11.1875 otec Josef Klostermann zemřel

1854-1855 škola v Nezamyslicích

1956-1957 škola v Nalžovských Horách

1857-1858 gymnázium v Písku

1858-1861 gymnázium v Klatovech

1861-1865 gymnázium v Písku

1865 maturita na gymnáziu v Písku

1865-1870 lékařská fakulta ve Vídni

1870-1872 vychovatelem v Žamberku

1872-1873 redaktorem časopisu Wanderer ve Vídni

1873-1981 učitelem franštiny a němčiny na německé reálce v Plzni

1881-1908 profesorem franštiny a němčiny na německé reálce v Plzni

1875-1898 bezdětné manželství s Marií Carmineovou

1898- 1923 manželství s Betty Dostálovou, vdovou po továrníku Juránkovi.

1908 - 1921 pobýval ve Štěkni u Velánů na letním bytě, někdy i přes zimu.

23.9.1903 zemřela matka Karla Klostermanna Charlotta Hauerová

16.7.1923 zemřel