Rod Klostermannů

Původ K.K. z otcovy strany

1687 - z Porýní se na Šumavu stěhuje praděd K. K., zakladatel rodu Daniel Klostermann

1765 - narodil se děd K. K. Josef Klostermann, manželka Anna Weberová ze Schlösselwaldu, zakoupili se spolu v Dolním Schlössewaldu, stává se zde rychtářem

1813 - narodil se otec K. K. Josef, v 9 letech těžce nemocen, matka jej po jeho uzdravení zaslíbila Bohu a předurčuje mu kněžskou kariéru

1826 - umírá děd K. K. Josef Klostermann

1827 - otec K. K. Josef odchází na studia do Klatov, po ukončení gymnasia nevstupuje do semináře, ve Vídni vystuduje medicínuPůvod K. K. z matčiny strany

kon. 17. stol. - z Francie s rodinou vypovězen praděd matky K. K. František Abélé původem z Flanderska, z Ardenských hor, šlechtic - hugenot, do Čech přichází ze Švábska

1740 - praděd matky František zakládá snad první českou sklárnu v Mišově u Spáleného Poříčí, po jejím vyhoření přesídlil na Šumavu a další sklárnu založil v blízkosti Prášil

Děd matčin, také František, připojuje k této sklárně zámek a huť Debrník u Železné Rudy, jeho žena, narozena ve Strakonicích, dcera Benátčana Drussiho, rovněž ze sklářského rodu

1798 - narodila se babička K. K. Charlotta Abélé

1815 - vdává se Charlotta Abélé, babička K. K., manžel Antonín Hauer, majitel velkoskláren v Horních Rakousích, manželství později skončilo rozvodem
1822 - narodila se matka K. K. Charlotta Hauerová

květen 1844 - sňatek rodičů K. K. Charlotty Hauerové a Josefa Klostermanna od roku 1841 povýšeného na doktora lékařství, v té době přítele mladých pánů Abélé Jiřího Krištofa a Viléma a závodního lékaře sklářů Abélé

1844 - odchod rodičů K. K. z Debrníku do Haagu, otec zvolen vrchnostenským a městským lékařem