O spolku

Náplň sdružení

Hlavním záměrem sdružení je propagace díla Karla Klostermanna jako spisovatele Šumavy, příhraniční spolupráce s partnerskými organizacemi, příprava výstav, vydávání knih, osvětová činnost a další aktivity.

Pro organizaci a provozní náklady našeho sdružení vybíráme členské příspěvky za jeden rok. Pro nové členy je to dle stanov 200,- Kč, pro stávající 100,- Kč. Příspěvky je možno zaplatit na nejbližší členské schůzi, nebo na konto našeho sdružení: 242671237/0300