O spolku

Náplň sdružení

Hlavním záměrem sdružení je propagace díla Karla Klostermanna jako spisovatele Šumavy, příhraniční spolupráce s partnerskými organizacemi, příprava výstav, vydávání knih, osvětová činnost a další aktivity.

Pro organizaci a provozní náklady našeho sdružení vybíráme členské příspěvky za jeden rok. Pro nové členy je to dle stanov 200,- Kč, pro stávající 100,- Kč. Příspěvky je možno zaplatit na nejbližší členské schůzi, nebo na konto našeho sdružení: 242671237/0300

 

Vedení sdružení

Předseda sdružení: Václav Sklenář

Místopředseda sdružení: ing. Jiří Kec

Jednatel sdružení: ing. Petr Kuncl

Kulturní komise: Tereza Krejčí, Tibor Varga, Radek Nakládal, Roman Žaloudek

Správce webových stránek: Roman Žaloudek