Soupis díla

Dílo Karla Klostermanna

Karel Klostermann je z nejplodnějších našich belletristů. Dílo jeho obsahuje daleko přes tři sta slovesných jednotek, románů, obrazů, novel, obrázků, povídek, skizz, kreseb z cest, causerií, črt, feuilletonů, pamětí, podepsaných pravým jménem i pseudonymem (Faustin, Doubravský) i bez podpisu.

Německy napsal asi 160 kusů do „Politik", česky skoro do všech časopisů belletristických, do kalendářů, novin, almanachů i všelijakých publikací příležitostných rovněž 160 kusů (v nichž na př. i Suplent je počítán za jednotku).

Pokud pisatel těchto řádků zjistí, kdy a kde se dílo jeho poprvé tiskem objevilo, bude v následujícím přehledě uvedeno.

Německy psané feuilletony byly otiskovány v „Politik" a jsou tyto:

1. „Heiteres und Trauriges aus dem BohmerwaIde"
1885 - 1886 celkem 33 článků, z nichž autor sestavil knihu „Böhmerwaldskizzen" 1890 (přeložila Marie Stunová s názvem „Ze Šumavy" 1925),

2. „Allerhand Spritzfahrten"
1886-7 nesou společný titul tyto kresby: „Trschischkowitz", „Die schone Frau von H …"; „In der schönen Elbstadt"; „Die Helden von Obersberg"; „Mein deutsches Cousinchen"; „Die Unterdrückten von S …"; „Int Kohlendiětrikt von Billschan"; „Der Lbwenjáger von Hasenbirk"; „Auch ein Beůnruhigungsgrund"; „Der Rechenschaftsbericht zu Zwickbirschen"; „Der Tschechensucher und die Hermannssch'acht"; „In April geführt"; „Edle Wallungen und ihre Folgeii"; „Die Franzensthalcr Deutschen"; „Haarstráubendes aus Tschaplitz"; celkem 15 článků, k nimž překladatel přidal i šestero dalších z r. 1888: „Ein deutscher Held"; „Die deutschen Kinder von P …"; „Der Mahdi von Basteltal"; „Der Mustertscheche von Tschernau"; „Erleuchtung, Triumpf und Ende"; „Erbaulichkeiten aus Kaschparkowitz". Sebral v knihu a přeložil Max Regal pod názvem: „Na horké půdě" (1926).

3. „Lose Erinnerungen an vergangene Zeiten"
(1887-8) pojaty jsou spisovatelem v knihu „Na útěku" (1923), celkem 4 kusy.

„Pariser Skizzen" a „Aariser Rerniniscenzen" z r. 1889,
17 črt a k nim se družící: „Beim Conseiller municipal"; „Im Hospital vereinf"; „Ein Opfer"; „Auch cine Erinnerung aut die Pariser Weltausstellung"; „Der alte Vidal"; „Im Getriebe Babels" z r. 1890 a „Die Lehramtskandidatin" z r. 1891 pojal spisovatel v knihu „Ve světlech a stínech Babelu" (1907.).


Jednotlivé další kusy jsou:

5. „Der letzte eines alten Geschlechts" (1887)
zpracováno ve „Zbyňka". Přeložil Max Regal (Český Deník 1926).

6. „In den Auen der kleinen Schiittinsel" (1887),
po česku napsal spisovatel v článku „Několik vzpomínek na Malý Žitný ostrov" (Zvon 1921).

7. „Am Borddes Lucifer" (1887),
přel. M. Regal a vřadil do knihy „Prázdniny na Šumavě a jiné kresby" (1926).

8. „Vor dem Bezirksgericht" (1887),
(přeložena tamtéž).

9. „Aus der Rehberger Sommerfrische" (tamže),

10. „Der Pechvogel" (1887),
zčeštil Klostermann v povídce „Selhalo" (Zmizelá osada 1923).

11. „Potpourri von Reiseeiridrůcken und ReiseR bekanntschaften" a „Potpourri von Reiseerlebnissen" (1888)
přeložil M. Regal v knize „Prázdniny".

12. „Die verhángnissvolle Perlschnur" (1888)
jsou spisovatelovy „Korálky" v knize „Dokonalý kavalír" (1922).

13. „Eine důstere Familiengeschichte" (1888)
je zpracováno v povídku „Dokonalý kavalír".

14. „Die sseits und jenseits" (1888)
zčeštil spisovatel v kresbu „Ti tu a onino tam" (v knize „Zmizelá osada").

15. „Montenegrinische Erinnerungen I. - IV."(1888)
přel. M. Regal a nalézá se v „Prázdninách" (1926) pod názvem „U pobratimů i u krvopije".

16. „Einer, der sein Glůck gemacht hat" (1889)
zčeštěna v „Prázdninách".

17. „Der Dorfzauberer" (1889)
spisovatel zčeštil v povídku „Čaroděj" (V srdci šumavských hvozdů).

18. „Verschwunden" (1889)
zčeštil v povídku „Zmizela" (Urvané listy).

19. „Jonathan Smarts Damenspiegel" (1889)
jest v „Prázdninách" pod názvem „Wild Western - novinář."

20. „Zwei SchIaunreier" (1890)
jsou „Dva chytráci" (V srdci šumavských hvozdů).

21. „Der Ziehsohn" (1890)
je „Schovanec" (tamže).

22. „Der Herr GIasmeister" (1890)
zpracováno v „Sklářích".

23. „Eine WaIdmessalina" (1890)
je episoda v „Ráji šumavském".

24. - 25. „Die Wassergeier" (1890)
jsou „Vodní supové" (V srdci šumavských hvozdů).

26. „DergIůck liche GirgeI" (1890)
je „Něco" (Mrtví se nevracejí).

27. „Ein Abenteuer in Sůd.Dalmatien" (1890)
přec M. Regat (v Prázdninách).

28. „Die Steinzen - Agnes" (1891)
je „červené srdce" (V srdci šumavských hvozdů).

29. „Ira Černicer Wildpark" (1891)
přel. M. Regal. (Český Deník 1926).

30. „Die Kinder der Auswanderer" (1891)
jsou „Děti vystěhovalých" (Dokonalý kavalír).

31. „Der judevons!•" (1892)
je „Srul".

32. „Ein fehlender paragraph" (1892),
přel. M. Regal: „Není dost paragrafů" (Český Deník 1926).

33. „Bestraft" (1892)
je „Potrestán" (Urvané listy).

34. „Die Tochter des Glasschleifers" (1893),
přel. M. Regat v „Prázdninách".

35. „Das neue Flůgelhorn" (1893)
je „Nová křídlovka" (V srdci šumavských hvozdů).

36. „Der Lieutenant" (1894)
je „Poručík" (tamže).

37. „Der Herr Gemeinderat" (1894)
je „Pan radní" (Urvané listy).

38. „Die alte BaseI" (1894)
je „Stará teta" (Bílý samum).

39. „Ein gelungener Scherz" (1894)
je „Žert se podařil" (Zmizelá osada).

40. „Der Herr Profesor" (1894)
je „Pan profesor" Z dobrého srdce).

41. „Aventuren in der Sommerirische" (1894),
přel. Regal. (Ceský Deník 1926).

42. „Ferialreminiscenzen" I. - VI. z r. 1894,
pak z r. 1897 a „Ferialreminiscenzen-Neue Folge" VIII. z r. 1897 a „Lose Plaudereien" z r. 1902, přeložil Max Regal a jsou v knize „Prázdniny na Šumavě" (1926).

43. „Die verzauberte Flasche" (1895)
je „Začarovaná láhev" (Urvané listy).

44. „Mein Grossvater" (1895),
nepřeloženo.

45. „Der Tollwůtige" (1895)
je „Pominul se" (Dokonalý kavalír).

46. „Zu gut" (1895)
je „Paralyeis moralis" (Mrtví se nevrací).

47. „Die Grossmutter" (1895)
je „Bába" (Mrtví se nevracejí).

48. „Die Schlangengeschichten I. - II." (1896)
je „O hadech a štírech" (Snímky lidí a věcí).

49. „Ein Scheinkauf" (1896)
je „Koupil na oko" (Dokonalý kavalír), 1896.

50. „Die Feuergarben von Hirschenstein"
jsou „Ohnivé sloupy nad Hirschensteinem" (Urvané listy).

51. „Das schwarze Buch" (1896)
nepřeloženo.

52. „Wie wirds enden" (1896)
je „Jak to skončí?" (Zvon 1914).

53. „Die Krippe der kleinen Elsa" (1896)
jsou „Sláviččiny jesličky" (Dokonalý kavalír).

54. „Des Holzhauers Neujahrstag" (1897)
je „Vánice" (Bílý samum).

55. „Jn Nóthen" (1901)
je „V tísni" (Urvané listy).

56. „Ein verhángnisvoller lrrtum" (1901)
je „Nerozuměti si" (Dokonalý kavalír).

57. „Ein Tag aus dem Leben eines kleinstádtischen Subalternbeamten" (1902)
je povídka „Když pan kancelista postoupil" (Šumavské povídky).

58. „Die Neujehrsnacht entschied" (1907)
je „Novoroční noc rozhodla" (Dokonalý kavalír).

59. „Der Herr Staatsanwalt in Ntiten" (1907)
je (Úzkosti pana státního návladního" (Šumavské povídky).

60. „Die Heimkehr der fahrenden Musikanten" (1907)
je „Návrat šumařův" (Šumavské povídky).

61. „Eine Wilderergeschichte" (1888),
přel. spisovatel „Převozníkova dcera" (Kalendář Nár. Politiky 1922), je také v „Šumavských povídkách".


Kromě „Politik", honosí se jen dvě publikace německými příspěvky Klostermannovými a to spis Leopolda Zeithammera „Land und Leute des BShmerwaldes" 1880 má předmluvu z péra mistrova a štuttgartský „Kosmos" má r. 1910 článek jeho „Eine Perlede s BtihmarwaIdes", přel. M. Regal. (Český Deník 1926).

Klostermann látky svých německy psaných povídek používal pro spisování české, zčešťoval je, rozšiřoval příběh, nebo přijal něco jako episodu do skladeb větších. České povídky, uveřejňované v různých publikacích pak sbíral v knihy, takže v jeho knihách se řadí kresby již dříve zpracované vedle nových, jen do té které knihy po prvé vložených.

Pokud se mi podařilo provenienci povídky české nebo zčeštěné zjistiti, uvedu při tomto přehledně knih českých:

První česká povídka Klostermannova je „Rychtářův syn" 1890, napsaná k žádosti Vlčkově pro „Osvětu". Otištěna byla nejprve v Osvětě (1890) a pak vložena do knihy „V srdci šumavských hvozdů" (1896). Knihy vycházely takto:

1. Román „Ze světa lesních samot" 1892,
poprvé v Osvětě 1891. Do němčiny přeložil M. Frey: „Aus Waldwildnissen".

2. Román „V ráji šumavském" 1893.
(V něm použito je episodicky kresby „Eine Waldmessalina" z Politik 1890).

3. Román „Za štěstím",
poprvé v Osvětě 1893.

4. Povídky „V srdci šumavských hvozdů" 1896
jsou:

1. „čaroděj" (prvotně Der Dorfzauberer v Politik 1889);
2. „Schovanec" (Der Ziehsohn v Politik 1890);
3. „Vodní supové" (Die Wassergeier v Politik 1890);
4. „Nová křídlovka" (Das neue Fliigethorn v Politik 1893);
5. „Červené srdce" (Die Steinzen-Agnes v Politik 1891);
6. „Oční nákaza";
7. „Dva chytráci" (Zwei Schlaumeier v Politik 1890);
8. „Poručík" (Der Lieutenant v Politik 1894);
9. „Rychtářův syn" (prvotně v Osvětě 1890);
10. „Spravedlnost lidská (napsána 1892);
11. „Vánoce pod sněhem".

5. Román „Skláři" 1896
po prvé v „Zlaté Praze" 1893 a měl název „Majitelé huti". Použito jako prvku „Der Herr Glasmeister" (Politik 1890). Do němčiny román přeložil Stelzer.

6. Román „Hostinný dům" 1896,
po prvé v „Osvětě" 1895 s názvem „Děti".

7. Novella „Domek v polední ulici" 1896,
po prvé v Národní Politice a připojeny jsou kresby „Chuchláci", prvotně „Troglodyté" v Šumavanu 1896 a „Kochanovská epopeje" (otištěna byla také v „Lidových Novinách" chicagských 1902)

8. Román „Kam spěji děti" 1901.

9. „Bílý samum" 1903,
prvotně v „Plzeňském Obzoru" 1903 s názvem „Děti". Připojeno „Co nový rok dědečkovi nadělal" (Das Neujahrsangebinde des Grossvaters v Politik 1898); „Vánice" (Des Holzhauers Neujahrstag v Politik 1897); „Stará teta" (Die alte Ba• sel v Politik 1894).

10. Román „Světák z Podlesí" 1905.

11. „Ze šumavského podlesí" 1908
má tři kusy, ,Pan vrchní" (Zvon 1896) „Páni na Břížkovicíčh" a „Za věrné služby".

12. „Pošumavské rapsodie" 1908
obsahují povídky: „Malenovský Tell"; „Menažerie" „Šupák" „Dvě gardy"; „Záloženská knížka"; „Slepičí vojna", „Nioba z Malče" „Na všecky vyzrával"; „Výstřel v lese"; „Čemu se člověk ve světě naučí"; „Mušketýr". Uveřejněny byly dříve v časopisech, kalendářích a almanaších.

13. „Ve světlech a stínech Babelu" 1907 (Pariser Skizzen 1889 - 1890 v Politik).
Přidány zčeštěné kresby: „Kam zapadly" (Im Getribe Babels, Politik 1890), „Kandidátka" (Die Lehramst. kandidatin, Politik 1891), „Obět" (Ein Opfer, Politik 1890), „Našli se" (Im Hospital vereint, Politik 1890), „Syn marabutův" (Auch vine Erinnerung an die Pariser Weltausstellung, Politik 1890), „Kroumir" (Der alte Vidal, Politik IS90).

14. „Urvané listy" 1908
mají kresby:

1. „Společnost pod kaštanem";
2. „Boj za právo";
3. „Můj přítel Gabriel";
4. „Na cestě k domovu"
5. „Sylvestr s Aničkou"
6. „Zmizela" (prvotně „Ver. schwunden" v Poetik 1889);
7. „Ohnivé sloupy nad Hirschenštejnem" (dříve „Die Feuergaben von Hirschenstein" v Politk 1896);
8. „Začarovaná láhev" („Die verzauberte Flasche" v Politik 1895);
9. „Potrestán" („Bestraft" v Politik 1892);
10. „Panský spórt";
11. „Radní" („Der Herr Gemeinderat" v Politik 1894);
12. „V tísni" (In Nóthen" v Politik 1901).

15. „Mlhy na Blatech" 1909,
po prvé v „Máji" 1906.

16. „Z dobrého srdce" 1909
s povídkami:

1. „Z dobrého srdce" (prvotně „V zlatém věku mladosti" v Osvětě 1905);
2. „Pan profesor." („Der Herr Professor" v Politik 1894);
3. „Plzeňské silhouetty";
4. „Špás";
5. „Kus cukerinu";
6. „Dobře se oženit";
7. „Vídni třeba čest".

17. „Odyssea soudního sluhy" 1910,
(prvotně v Máji 5. roč. 1905) a při ní: „Kaplanův štědrý večer" (Máj 1907); „Strýček z nebe" prvotně „Cesta do nebe" (Národní Obzor 1907); „Přeletěl stín"; „Čaroděj ve vlčím dole" „Družkou, maminkou a sestrou" (dříve v Lumíru 1895); „Cyril Dubický".

18. „Robinson na Otavě", „Svalený balvan", „Dědova vina"
(prvotně v Malém Čtenáři 1904), „Pytlák" 1911.

19. „Snímky lidí a věcí" 1913
a „O hadech a štírech" („Schlangen.Geschichten" v Politik 1896).

20. Román „Supplent" 1913.

21. Obraz „Vypovězen" 1913.
(„Máj" 1938).

22. „Žichavičtí půlpáni" 1914
(Po prvé v Národním Obzoru 1914).

23. „Mrtví se nevracejí" 1915.

(Po prvé v Českém Deníku 1912). Připojeny jsou črty: „Bába" („Die Grossmutter" v Politik 1895, pak „Bába" v Pečírkově kalendáři na rok 1912); „Něco" („Der glůckliche Girgel" v Aol, 1890, pak v Pečírkově kalendáři na rok 1913); „Paralysis moralis" („Zu gut" v Politik 1895); „Sekundář" (v Almanachu Akademického spolku ve Vídni 1909); „Různé vzpomínky z mládí".

24. Román „Ecce homo" 1915.

25. Román „Pozdní Iáska" 1919.
Původně „Ein alter Junggeselle" v rukopise.

26. Kniha „Dokonalý kavalýr" 1922,
první povídka stejnojmenná (původně v Osvětě 1916 z příběhu „Fine důstere Farní ien. geschichte" v Politik 1888); 2. „Děti vystěhovalých" (dříve v Topičově Sborníku 1914-15; prvotně „Die Kinder der Auswanderer" v Politik 1891); 3. „Koupil na oko" (Topičův Sborník 1913-14; dříve „Ein Schěinkauf" v Politik 1896); 4. „Sláviččiny jesličky" (Topičův Sborník 1915; dříve Die Krippe der kleinen Flsa" v Politik 1896); „Nerozuměli si" (Máj" roč. 1914); dříve „Ein verhingnissvoller lrrtum" v Politik 1901); 6. „Novoroční noc rozhodla" (Topičův Sborník 1916; dříve „Eine Neujahrsnacht enťschied" v Politik 1907); 7. „Pominul se" (Zvon 1915, prvotně „Der Tollwůtige" v Politik 1895) a 8. „Korálky" (Zlatá Praha 1915, původně „Die verhángnissvolle Perischnur" v Politik 1883).

27. „Naléhavé kapitoly" 1922,
kniha tendenční.

28. „Zmizelá osada" 1923
(prvotně „Dřevařská osada pod Plohausenem" v Pečírkově kalendáři na rok 1915); 2. „Ti tu a onino tam" (Jihočeský Sborník Budivoje 1917, před tím „Dies seits und jenseits" v Politik 1888); 3. „Zert se podařil" („Ein gelungener Scherz" v Politik 1894); 4. „Selhalo" („Der Pechvogei", eine Btihmerwaldgeschichte v Politik 1887); 5. „Divoké včely" (Výstavní katalog včelařského spolku v Sušicí 1907).

29. „Na útěku" 1923,
(k čemuž použito prvotních „Lose Erinnerungen an vergangene Zeiten" a „Lose Erinnerungen aus des Jugendzeit" v Politik 1887).

30. „Ze Šumavy" 1905
je překlad knihy „Bóhmerwaldskizzen" z r. 1890, jejž pořídila Marie Stunová.

31. Román „Pan Zbyněk Bukvice" 1924,
k němuž prvek se nachází v něm, „Der letzte eines alten Geschlechts" v Politik 1887, a jejž dříve Klostermann zdramatisoval. (Divadelní kus zůstal v rukopise).

Z pozůstalosti Klostermannovy uspořádány byly pisatelem těchto řádků ještě tyto knihy:

32. „Šumavské povídky" 1925
obsahují 1. povídku „Srub" (Topičův Sborník 1917, prvotně „Der Jude von S" v Politik 1891); 2. „Sousedé" (Český Hasič, kalendář 1918); 3. „Návrat Šumařův" (Osvěta 1915, dříve „Die Heimkehr der fahrenden Musikanten" v Politik 1907); 4. „Matrikář" (Kalendář Národní Politiky 1921, dříve „Koré" ve Vzletu 1918, prvotně „Er soll gehen auf den blberg" v Politik 1902); 5. „Přívozníkova dcera" (Kalendář Národní Politiky 1922) prvotně „Fine Wilderergeschichte aus der Vergangenheit" v Politik 1888); 6. „Černý pátek" (Český hasič 1916); 7. „Úzkosti pana státního návladního" (Osvěta 1917, dříve „Der Herr Staatsanwalt in Náten" v Politik 1907); 8. „Kdyi pan kancelista postoupil" (Topičův Sborník 1921, dříve „Ein Tag aus dem Leben eines kleinstádtischen Subalternbeamten" v Politik 1902); 9. „Přiživoval se" (Švanda Dudák 1897); 10. „Potopa v Americe" (Mladost-radost, šibřinky Sokola pražského 1901); 11. „Co způsobilo osudné velikonoce?" (Plzeňský Obzor 1893); 12. „Petr lčimbaba" (Plzeňský Obzor 1893); 13. „Revoluce v Pisku" (Kalendář Národní Politiky 1920).

33. „Na horké půdě" (1926),
sebral a přeložil Max Regal. (Původně 15 črt z roku 1886-7, zvaných „Allerhand Spritzfahrten", k nimž překladatel přičinil ještě šestero dalších 16-21 z roku 1888, nezahrnutých pod společný titul. Spisovatel zamýšlel je zčeštiti, ale válka znemožnila práci, ježto by censura nebyla povolila protiněmecké satiry.)

34. „Prázdniny na Šumavě a jiné kresby" 1926,
sebral a přeložil Max Regal z německých črt v Politik 1894 a 1897, zvaných „Ferialreminiscenzen" a z r. 1902, „Lose Plaudereien und Reminiscenzen" a „Aus der Rehberger Sommerfrische" 1887. „Jiné kresby" jsou především „Známosti z cest" (Potpourri von Reiseein. drůcken und Reisebekanntschaften" 1888; „Am Bord des Lucifer" 1887; „Montenegrinische Erinnerungen I. - IV." 1888; „Ein Abenteuer in Sůd. Dalmatien" 1890; pak povídky: „Vor dem Bezirksgericht" 1887; „Die Tochter des Glasschleifers" 1893; „Einer, der sein Qliick gemacht hat" 1889; „Jonathan Smarts Damenspiegel" 1889 (zčeštěný spisovatelem pod názvem „Wild-Western, novinář" v Almanachu Jaro 1917).

35. „Červánky mého mládí" (1926)
obsahují čtyři části: I. „V ráji dětství", II. „Pod černou věží", III. „Do první lásky" a IV. „Z mého rodinného alba". K části první připojeny jsou „Osudné velikonoce" (Plzeňský Obzor 1893) a „Zkouška", již jinde otištěné.

36. Tiskem byl vydán také Klostermannův překlad Bruno Speraniho románu „Manžel" (f1 marito) 1896.

V sebrané spisy pořadatelem literární závěti nebyly dosud pojaty tyto práce, jinde již uveřejněné: „Jak to skončí?" (Zvon 1914, německy „Wie wird senden" v Politik 1896); „Síla principu" (Kalendář spolku pro podporu mládeže v Plzni 1905); „Janeček dohazovač" (Ostřížek, list Sokola v Plzni 1898); „Pusté pole na lánech naší kulturní práce" (český Deník 1914); „Kapitola o Albánii a Albáncích" (Český Deník 1913); „Z mých vzpomínek na Sušicí" (Na prahu nové doby - Sokol 1914); „Vzpomínka na Boborykina" (Příloha Národních Listů 1921); „Vzpomínka na Adolfa Heyduka k jeho osmdesátinám" (Zlatá Praha 1915); „Fragment autobiografie" (Vzlet 1918); „Několik vzpomínek na Malý žitný ostrov" (Zvon 1921, prvotně „In den Auen der kleinen Sehůttinsel" v Politik 1887); „Vzpomínka na Zliv" (Pamětní spis Praha - Budějovicům 1906); „Vzpomínka z mého dětství" (Památník Sokola v Plánici 1922); „Do jihoslovanského Přímoří" (Český Deník 1914); („Obrázky z Blat a Hlubocko" (Národní Politika 1905); „Jak jsem si dal zaplatit pomoc, poskytnutou chuďasovi" (Plzeňské Besedy 1909); Odvod" (Národní Politika 1896) a feuilletony v Národní Politice a Hlase Národa, psané před první povídkou s názvem „Šumavské Podlesí" a typy z něho" 1890.

Některých věcí těchto spisovatel použil k pracím jiným, některé jsou pouze příležitostné a některé nejsou belletristické.

U Klostermannových pořízen byl také jako almanach, výbor pro mládež, jehož se spisovatel také účastnil svými návrhy, sluje Klostermann mládeži" 1923 a obsahuje kapitoly:

* „Pod Rábským hradem" „Dvojí černý čin" (z první části „Červánků");
* „Má přijímací zkouška do primy" (z Otavana);
* „Osudné velikonoce v Sušici 1859" (jsou také v „červáncích", dříve v Plzeňském Obzoru 1893);
* „Babr" (otištěno před tím v časopise „Mladá stráž" roč. 1.);
* „Svalený balvan" (z „Robinsona na Otavě");
* „Dřevorubci" (z knihy „Ze světa lesních samot");
* „Bouře" (z téže knihy);
* „Kůrovec" (z knihy „V ráji šumavském");
* „Les hoří" (z téže knihy);
* „Schovanec" („V srdci šumavských hvozdů");
* „Vánoce pod sněhem" (tamže);
* „Pod sněhem" (z knihy „Skláři");
* „Stará teta" (z knihy „Hostinný dům");
* „Bílý samum" (úryvek ze stejnojmenné knihy);
* „Chuchláci" („Domek v poledíú ulici");
* „Do Vídně" (z knihy „Kam spějí děti");
* „Z cest" (z knihy „Ve světlech a stínech Babelu");
* „Vojta Kudrna" (z knihy „Pošumavské rapsodie");
* „Na cestě k domovu" (z knihy „Urvané listy");
* „Mlhy na Blatech" (úryvek ze stejnojmenné knihy);
* „Lov Bezdrevi" (z knihy „Snímky lidí a věci");
* „Kousek cuker:nu" (z knihy „Z dobrého srdce");
* „Čaroděj" (z knihy „Odyssea soudního sluha");
* „Cesta ze školy" (úryvek z knihy „Supplent");
* „Divoké včely" (z knihy „Zmizelá osada").

V rukopise zůstalo drama „Boj se slabých" (thema „Zbyňka Bukvice") a překlad Maeterlinkovy „Monny Vanuy" z r. 1902, kromě rukopisných, tors, zlomků a kusů nedokončených nebo neuveřejněných.

Cenou České Akademie poctěna byla díla: „Ze světa lesních samot", „Za štěstím", „Světák z Podlesí", „Mlhy na Blatech" a „Supplent".

Max Regal, Život a dílo Karla Klostermanna, v Plzni 1926

Karel Klostermann je z nejplodnějších našich belletristů. Dílo jeho obsahuje daleko přes tři sta slovesných jednotek pod pravým jménem i pseudonymem (Faustin, Doubravský) i bez podpisu.