Dílo

Karel Klostermann je z nejplodnějších našich belletristů. Dílo jeho obsahuje daleko přes tři sta slovesných jednotek, románů, obrazů, novel, obrázků, povídek, skizz, kreseb z cest, causerií, črt, feuilletonů, pamětí, podepsaných pravým jménem i pseudonymem (Faustin, Doubravský) i bez podpisu.

Německy napsal asi 160 kusů do „Politik", česky skoro do všech časopisů belletristických, do kalendářů, novin, almanachů i všelijakých publikací příležitostných rovněž 160 kusů (v nichž na př. i Suplent je počítán za jednotku).

Svou první knihu, sbírku povídek, napsal v němčině - Böhmerwaldskizzen (1890, česky Črty ze Šumavy). Protože u českých čtenářů zaznamenal svými povídkami hned za začátku podstatně větší ohlas, tak už jeho první román Ze světa lesních samot (1892) napsal česky.

Inspiraci čerpal zejména ze vzpomínek na Šumavu a vyprávění o ní, několikrát pobýval na jihočeských Blatech (Mlhy na Blatech,1909). Se šumavskými motivy souvisí nejvíce jeho povídek a románů, kterých  napsal cellkem asi 150.

Ve svých pracích ovšem prozrazuje lásku k lidu jak německému, tak českému. Pro tyto snahy spojování národů bývá proto nazýván "apoštolem smíření",