Z dětství a studií

Karel Klostermann se narodil dne 13. února 1848 v Horním Rakousku, v městečku Haag am Hausruck.Byl mu sotva jeden rok a rodina jeho otce Josefa Klostermanna, profesí lékaře, se stěhovala na Šumavu, zpět do míst, odkud vzešli Klostermannovi předci. Oba jeho rodiče pocházeli ze Šumavy. Matka ze sklářského roku Abélé, usazených na Hůrce u Železné Rudy, obec byl synem německého sedláka v Srní (tehdy Rehberg).

Otec byl praktickým lékařem. Rodina se často stěhovala, a tak spisovatel prožil dětství částečně v Pošumaví, Sušici, Žichovicích. Po několika působištích rodina Klostermannnova zakotvila roku 1862 v Kašperských Horách, kde se MUDr. Josef Klostermann stal městským lékařem. Byl tu členem městské rady, dokonce několik let působil také jako starosta kašperskohorského okresu a roku 1867 kandidoval do zemského sněmu.

V době příchodu do Kašperských Hor byli Klostermannovi již poměrnězralou manželskou dvojicí, ačkoliv měli ještě malé děti. Doktoru bylo již osmačtyřicet a Charlotta byla o osm let mladší.

Nejstarší syn Karel byl teprve čtrnáctiletý a jeho nejmladší bratr Jakub se teprve narodil. Klostermannova rodina byla poměrně početná: deset dětí - pět děvčat a pět chlapců.

Zvlášť těžká doba rodině nastala, když MUDr. Josef Klostermann v listopadu 1875 zemřel a o nezaopatřené děti a k tomu ještě o dědečka se musela Charlotta Klostermannová starat sama. Po smrti svého manžela žila s částí své rodiny zcela v ústraní, mimo ruch městečka.

Po gymnaziálních studiích odešel Karel na přání otce studovat medicínu do Vídně, studia však nedokončil. Do období jeho vídeňského pobytu spadají jeho spisovatelské začátky. Stal se radaktorem časopisu Wanderer a debutoval německými fejetony ze Šumavy v časopise Politik.