Dospělost a zaměstnání

Karel Klostermann měl  být lékačem, jak si rodiče přáli, ale on studia opustil.

Postupně se živil jako novinář, vychovatel, až se stal profesorem němčiny a francouzštiny na německé reálce v Plzni.

Zde se stal natolik váženým občanem, že byl zvolen do městské rady. Psaní literatury se věnoval až do posledních dnů svého života, keré trávil ve Štěkni (u Strakonic, na zámku u hraběte Windischgrätze).

Skonal dne 16. července 1923 a slavnostní pohřeb i čestný hrob mu věnovalo město Plzeň.