Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot (1892) – [PDF][EPUB]

Fascinující vhled do dávno zmizelého světa staré Šumavy. Již v době vydání byl text svědectvím o minulé době před velkou šumavskou vichřicí a kůrovcovou kalamitou v 70. letech, která Šumavu dramaticky proměnila. Namísto historizujících popisných pasáží však text dýchá příběhem dvojice mladých lidí, kteří reprezentují dva zcela odlišné světy a jehož zakončení se zcela vymyká zažitým tendencím dobové literatury. Bez nadsázky text evokuje mnohé prvky magického realismu, zejména tam, kde narážíme na vnitřní svět původních šumavských obyvatel, odloučených od civilizace, v němž neexistuje posvátné a profánní, ale jen nedělitelná jednota s prostředím, v němž žijí. Dynamický obraz světa, v němž je příroda dárkyní života, i jeho katem, zase nabízí čtenářský zážitek ne zcela nesrovnatelný se čtením fantasy literatury. V obou případech jde o svět, který není a (již) nemůže být, přesto však bytostně proniká všemi základními osami lidské duše a osvobozuje od všednosti nikoli tím, že uniká od reality, nýbrž tím, že vede pod její povrch.

 


 

Fotografie: Annika Thierfeld