V ráji šumavském

V ráji šumavském (1893) – [PDF][EPUB]

 

Dílo lze číst jako historický román o společenské proměně úzkého, regionálního významu. Lze na něj však pohlížet i jako na univerzální zobrazení společnosti, která podléhá v konečném důsledku zdrcující iluzi věčného štěstí pramenícího z dočasného blahobytu, vedoucí k neuváženému jednání nejen finančnímu, ale i obecně lidskému. Román o síle a moci peněz, román s ironickým názvem, román plný tragických postav, který není nutno vnímat jako moralizující či plochý, pokud postavy čteme do hloubky. Klostermann-vypravěč zde vystupuje v roli reportéra, který zaznamenává to, co vidí, nespekuluje příliš o motivaci postav, ponechává však dostatek prázdných míst, a proto může čtenář v každém z mnoha stínů zahlédnout i svoji tvář.

 

 

Fotografie: Tobias Freeman