Skláři

Skláři (1896) – [PDF][EPUB]

 

I v tomto díle lze odhlédnout od dobových reálií, od skutečných příběhů úzce souvisejících s Klostermannovým rodem a Šumavou. Stěžejním tématem Sklářů je osudovost, ale i motiv pádu (až příliš?) šlechetného člověka. Stojí-li jedinec tváří v tvář volbě mezi svými zásadami a osudem celé své rodiny, která možnost je tou horší? Jak snadno mohou drobné detaily rozhodnout o našich životech? Jsou situace, kdy nelze odpustit a kdy může být život formou trestu? Román Skláři nepřináší odpovědi, ale konkrétní příběhy zasazené do andersenovsky pohádkového světa na rozhraní mýtu a skutečnosti, po jehož ruinách lze kráčet na mnoha místech Šumavy.


 

Fotografie: Marika Vinkmann