Mlhy na Blatech

Mlhy na Blatech (1909) – [PDF][EPUB]

Jihočeská literární stopa Karla Klostermanna přináší na pozadí klasického selského světa pohled na osobnostní formaci mladého člověka. Jsou důležitější geny (Klostermann by řekl: krev), nebo prostředí, v němž vyrůstáme? Odpověď nabídnutá v Mlhách na Blatech se může na první pohled zdát laciná nebo kýčovitá, avšak i zde lze nalézt prostor pro hlubší čtení. Román se velmi úzce zabývá také otázkou rodinných rolí a přináší poměrně nelichotivý pohled na postavení a obraz ženy v tehdejší společnosti i na staletí přetrvávající nedůvěru mezi vrchností (pro dnešního čtenáře „politiky a úřady“) a běžnými lidmi („veřejností“). Navzdory nepochybné idealizaci hlavní postavy, prototypu jihočeského sedláka, může toto dílo inspirovat zejména tím, že na zcela konkrétních situacích ukazuje, jak lze s neohnutou páteří a s vědomím vlastní hodnoty mnohem zásadněji ovlivnit svět skrze drobná gesta spojování, přátelství a morální integrity, než skrze dosažení „velkých věcí“ za cenu použití násilí, šíření strachu a rozdělování společnosti.

 


 

Fotografie: Herrmann Stamm