25.výročí spolku Karla Klostermanna na zámku Ludwigsthal

Četní členové a přátelé Spolku Karla Klostermanna se sešli v Zrcadlovém sále zámku Ludwigsthal v sobotu 21.10.2023, aby oslavili 25. narozeniny tohoto německo-českého spolku.

Ossi Heindl, předseda bavorské sekce Spolku Karel Klostermann, přivítal hosty “z blízka i z dáli”. Zástupkyně okresního hejtmana Hilde Greinerová za okres Freyung-Grafenau a její kolega Helmut Plenk za okres Regen ocenili myšlenku tohoto spolku, který sdružuje lidi a jehož nositel jména - šumavský spisovatel Karel Klostermann - byl již za svého života nazýván "apoštolem smíření mezi Čechy a Němci". Václav Sklenář ze Srní, předseda české sekce spolku Klostermann, která byla na výročí zastoupena malou delegací, ve stručnosti přiblížil, co tento spolek za čtvrt století své existence dokázal. Ale s probíhající výstavbou muzea ve staré faře v Srní je před námi ještě velký úkol. Známý český spisovatel Martin Sichinger, který zastupoval literární festival "Šumava Litera" Vimperk, poděkoval spolku Klostermann za bezproblémovou spolupráci: již dva roky pořádají obě organizace společně s Katolickým vzděláváním dospělých okresu Regen na začátku srpna na zámku Ludwigsthal literární odpoledne, které se těší velkému zájmu veřejnosti. Hlavní projev měl předseda bavorské spolkové sekce MUDr. Gerhard Hopp z Chamu. Na úvod zdůraznil, jak dobře se zejména v poslední době vyvíjejí vztahy mezi Českou republikou a Bavorskem, a uvedl několik příkladů, které to dokládají. V druhé části svého projevu Hopp hovořil o mnoha překážkách a úkolech, které obě strany musí ještě překonat, a vyzdvihl důležitou roli, kterou hraje tak jedinečné sdružení, jakým je Spolek Karel Klostermann. Na závěr této narozeninové oslavy Günther Rauch a Sepp Sinzinger promítli ukázky ze svého nového filmového projektu "Ze světa lesních samot" o Šumavě, šumavském básníkovi Klostermannovi a Spolku Karla Klostermanna. Diváci si užili krásné záběry přírody a rozhovor “otců zakladatelů” - rozhovor mezi Václavem Sklenářem a Willi Stegerem o tom, jak spolek založili. Na závěr byla rozdána pamětní publikace, kterou sestavili Gerhard Hopp st. a Christa Stegerová. Jürgen Dietrich se postaral o velmi atraktivní a svěží grafickou úpravu. Zatímco hudební skupina "Kulzerisch" rozmazlovala hosty několika hudebními lahůdkami, na hosty již čekaly dobroty v podobě bufetu s dorty a pomazánkami, který připravila předsedkyně bavorské sekce Conny Heindlová. Bylo už pozdě, když se hosté rozcházeli.