Ohlédnutí za pietní akcí ke stému výročí úmrtí Karla Klostermanna

16. července 2023 jsme si připomenuli sté výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna.

V tento den se u hrobu spisovatele na plzeňském ústředním hřbitově konala pietní akce.

Velmi emotivní řeč přednesl ministr kultury Mgr. Martin Baxa. Spisovatele a vztah k Šumavě připomenul Ing. Picka za krajský úřad, za město Plzeň hovořila Mgr. Bartáková.

Václav Sklenář, předseda české sekce spolku Karel Klostermann – spisovatel Šumavy z.s. vzpomenul na začátky spolku, který propaguje dílo Karla Klostermanna na obou stranách hranice už 25 let. Paní Stegerová za bavorskou sekci spolku hovořila o společných úspěších bavorské i české sekce spolku. Vyzdvihla, jak se stal spisovatel apoštolem smíření mezi Čechy a Němci.

Poděkování Václava Sklenáře:

Chci tímto poděkovat všem, kteří se na této krásné a zdařilé akci podíleli, ať to byl Pavel Stelzer, Petr Kuncl, Radek Nakládal, pracovníci krajského úřadu pro kulturu. Poděkování patří také žesťovému Band Kvintet za hudbu, která přidala na důstojnosti celé akce. Largo z Novosvětské od A. Dvořáka a závěrečná skladba Šumavo, Šumavo nás propojila se Šumavou a romány spisovatele. Rovněž tak děkuji všem přítomným jak z Čech, tak i z Bavorska, že vážili cestu a poklonili se památce našeho spisovatele.

Svůj vztah k dílu Karla Klostermanna popsal na svém facebookovém profilu ministr kultury Mgr. Martin Baxa:

S Karlem Klostermannem jsem se poprvé setkal v dětství při sledování pamětnického filmu Mlhy na blatech. Ve škole na Klostermanna řeč nepřišla, navzdory zálibě komunistické propagandy ve venkovském realismu se nehodil do zažitého nacionalistického antiněmeckého konceptu. Až v dospělosti jsem si hlavně z lásky k Šumavě přečetl knihu Ze světa lesních samot a byl jsem nadšený. Vedle očekávaného působivého zobrazení šumavské přírody jsem byl fascinovaný drobnokresbou postav, všech těch myslivců, pytláků, dřevařů a jejich odolných žen. Sám jsem se identifikoval s lidmi z města, kteří se snaží, více či méně úspěšně, sžít s lidmi, přírodou i nesmírně tvrdými životními podmínkami.

Co nám může nabídnout Klostermann dnes? Vedle obrazů krásy krajiny a působivých sociálních témat především odmítnutí umělých nacionalistických hranic. V jeho knihách nejsou především Češi a Bavorové, ale Šumavané. Kéž jsme schopni v sobě tyto hranice gumovat dnes i my sami.Velký dík Pavel Stelzerovi za dnešní vzpomínkové setkání u hrobu Karla Klostermanna na plzeňském Ústředním hřbitově, které se uskutečnilo přesně 100 let ode dne jeho odchodu.